Fanty.pl is also available in your country: USA. Start the best deals here now!

Wycieczka "Śladami sienkiewiczowskiej Trylogii" na Ukrainę

10 miesiące temu Dla dzieci Kraków 92 wyświetlenia
Opis ogłoszenia
Zapraszamy Państwa na objazdową wycieczkę do Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Żwańca, Okopów Św. Trójcy, Krzywczy i Lwowa w dniach 28.09 - 02.10.2016 r.
Szczegółowy program na www.spkt.pl