Fanty.pl is also available in your country: USA. Start the best deals here now!

Wycieczka "Śladami sienkiewiczowskiej Trylogii" na Ukrainę

1 rok temu Dla dzieci Kraków 105 wyświetlenia
Opis ogłoszenia
Zapraszamy Państwa na objazdową wycieczkę do Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Żwańca, Okopów Św. Trójcy, Krzywczy i Lwowa w dniach 28.09 - 02.10.2016 r.
Szczegółowy program na www.spkt.pl